Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Czy w mediacji jest przestrzeń na ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi w kontekście wyjazdów zagranicznych?

    Ustalanie kontaktów rodziców z dziećmi w kontekście wyjazdów zagranicznych może być uregulowane w ugodzie mediacyjnej w przypadku sporów rodzinnych, takich jak rozwód, separacja lub inne kwestie dotyczące opieki nad dziećmi. Ugoda mediacyjna to pisemne porozumienie osiągnięte w drodze mediacji, w którym strony zobowiązują się do określonych działań lub regulacji w celu rozwiązania swojego sporu.

    W ugodach mediacyjnych dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi w kontekście wyjazdów zagranicznych, mogą zostać zawarte różne klauzule i zapisy, które określają szczegóły takich wyjazdów. W zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb uczestników mediacji, w ugodzie mediacyjnej/porozumieniu rodzicielskim można zawrzeć między innymi następujące elementy:

  1. Częstotliwość i długość wyjazdów: Określenie, jak często i na jak długo dziecko może wyjeżdżać za granicę z rodzicem. Może to obejmować krótkoterminowe wyjazdy, wakacje, ferie szkolne lub inne okresy.
  2. Zgoda drugiego rodzica: Zapisy dotyczące konieczności uzyskania zgody drugiego rodzica na wyjazd zagraniczny. W ugodzie może być określone, że rodzic planujący wyjazd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę drugiego rodzica, a w razie odmowy – wskazanie drogi jaką rodzice wybiorą w kwestii rozwiązania tego sporu. Czy będzie to np. mediacja czy sąd.
  3. Informowanie drugiego rodzica: Warunki dotyczące obowiązku informowania drugiego rodzica o planowanych wyjazdach. Może to obejmować okres w jakim należy dostarczyć informację, dane kontaktowe, informacje o miejscu pobytu itp.
  4. Dane kontaktowe: Wskazanie danych kontaktowych rodzica przebywającego za granicą, aby drugi rodzic mógł skontaktować się w razie potrzeby.
  5. Zabezpieczenia: Względem wyjazdów zagranicznych, mogą być zawarte również zabezpieczenia prawne w przypadku braku dostępności jednego z rodziców (na przykład w razie nagłego wyjazdu), takie jak możliwość kontaktu telefonicznego czy wideokonferencji.
  6. Zmiany w planach: Ustalenie, co robimy w przypadku zmian w planach wyjazdów, tak aby można było elastycznie reagować na ewentualne zmiany.

    Należy pamiętać, że każda sytuacja rodzinna jest inna i unikalna, więc ugoda mediacyjna będzie dostosowana do konkretnych potrzeb dziecka i warunków rodziców. Jeśli rozważasz mediację w celu ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi w kontekście wyjazdów zagranicznych, warto skonsultować się z doświadczonym mediatorem lub prawnikiem rodzinnym, aby zapewnić właściwe uregulowanie kwestii związanych z wyjazdami zagranicznymi.POLITYKA PRYWATNOŚCI | Projekt i wykonanie EMKA-design.pl