Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

MEDIACJE

Należy do alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Jest procesem dobrowolnym i poufnym podczas, którego uczestniczy sporu są wspierani przez neutralnego, bezstronnego mediatora i sami wypracowuj satysfakcjonujące je rozwiązania. Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo przewiduje możliwość zawarcia ugody. Podczas mediacji strony same rozwiązują konflikt. Mają wpływ na wypracowane rozwiązania. Są autorami porozumienia, zachowują kontrolę nad jego treścią.

RODZAJE MEDIACJI

Mediacje mogą być prowadzone w różnych obszarach naszego życia.

Mamy mediacje:

 • pracownicze
 • gospodarcze
 • rodzinne
 • cywilne
 • w sporach z organem administracyjnym
 • dotyczące postępowania w sprawach nieletnich
 • karne

ZASADY MEDIACJI

Podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność, strony same decydują czy chcą swój spór rozwiązać na drodze mediacji, na każdym etapie tego procesu mogą również zrezygnować z mediacji. Mediacja jest poufna, daje stronom gwarancję, że kwestie poruszane podczas rozmów nie będą wykorzystane w żaden sposób, nawet w procesie sądowym, a mediator nie może być powołany na świadka, chyba, że obie strony zwolnią mediatora z poufności. Poufność dotyczy również uczestników biorących udział w mediacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa i komfortu w rozmowach. Mediator zachowuje neutralność wobec uczestników mediacji oraz wobec przedmiotu sporu. Zasada bezstronności podobnie jak przywołana już zasada neutralności dotyczy osoby mediatora, który nie „faworyzuje” żadnej ze stron, dba o równowagę między nimi i usprawnia proces komunikacji. Strony przystępując do mediacji wyrażają zgodę na osobę mediatora. Akceptują mediatora, zasady oraz przebieg mediacji.

Podstawowe zasady mediacji:

 • dobrowolność
 • poufność
 • neutralność
 • bezstronność

KORZYŚCI MEDIACJI

Mediator nie rozstrzyga sporów, jest ekspertem od procedury sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego, satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Pomaga w komunikacji między uczestnikami mediacji i przedstawia im korzyści jakie mogą uzyskać.

Korzyści płynące z mediacji:

 • tańsze i szybsze rozwiązanie problemu/sporu w odniesieniu do drogi sądowej
 • gwarancja poufności
 • zrozumienie potrzeb i interesów drugiej strony i własnych
 • strony same decydują, jak rozwiązać problem
 • uzyskanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony
 • zachowanie pozytywnego wizerunku
 • dobre relacje i współpraca w przyszłości (nie zamykamy drzwi)


POLITYKA PRYWATNOŚCI | Projekt i wykonanie EMKA-design.pl