Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Radziejewska tel.:+48 505 057 078
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru, oraz ewentualnie firmie windykacyjnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt 3.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • do ich sprostowania,
  • do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz
 9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pliki Cookies - Niniejsza strona internetowa wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych w ten sposób informacji oraz świadomie akceptujesz, aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Więcej szczegółów na: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Katarzyna Radziejewska prosimy o kontakt:
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres mediacje@pulspr.pl
  • Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.
 14. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie przesyłać zapytań ofertowych oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Katarzyna Radziejewska tel.:+48 505 057 078


POLITYKA PRYWATNOŚCI | Projekt i wykonanie EMKA-design.pl